Veřejná zakázka: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2742
Systémové číslo: P20V00000490
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 32065/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031812
Datum zahájení: 09.09.2020
Nabídku podat do: 12.11.2020 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP“) v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu.

Náplň nového objektu:
1. PP – CENTRÁLNÍ SKLADY, STROJOVNY
1. NP – VSTUPNÍ PODLAŽÍ, EMERGENCY – URGENTNÍ PŘÍJEM
2. NP – KOMERČNÍ PODLAŽÍ, KARDIOLOGIE – ANGIOGRAFIE, LÉKAŘSKÉ POKOJE
3. NP – CENTRÁLNÍ STERILIZACE, 2x LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
4. NP – OPERAČNÍ TRAKT
5. NP – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ, PRACOVNY LÉKAŘŮ
6. NP – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ, PRACOVNY LÉKAŘŮ
7. NP – LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE
8. NP – HELIPORT

Součástí předmětu této veřejné zakázky (stavebních prací) jsou rovněž:
• Demoliční práce, příprava území
• Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14
• Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 a 18
• Rampa a opěrná zeď 1 a 2
• Podzemní chodba 1, 2 a 4
• Výstavba komunikací, zpevněných ploch, venkovní osvětlení, terénní a sadové úpravy, areálová kanalizace
• Stavba zahrnuje též napojení objektu CUP na areálové rozvody vodovodu, kanalizace, rozvody silnoproudu a elektronických komunikací a medicinálních plynů.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu této veřejné zakázky (stavebních prací) není kácení stromů.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Stavební práce 45000000-7
Výstavba nemocničních zařízení 45215140-0
Výstavba jednotek intenzivní péče 45215142-4
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 45311000-0
Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 45331000-6
Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů 45332000-3

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 497 775 321 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy