Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 17.05.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby – Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43, I. a II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 14.05.2021 23:59
Kanyly endotracheální a tracheostomické 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 30.04.2021 10:00
Kanyly tracheální a tracheostomické 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 30.04.2021 10:00
Kanyly tracheální a tracheostomické 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 30.04.2021 10:00
Mycí a sterilizační přístroje a nástroje – znovuvyhlášení částí 5 a 7 včetně doplnění nízkoteplotní sterilizace
nadlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 17.05.2021 10:00
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 13.05.2021 10:00
Zámek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení pro objekty SO 02 a SO 03
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 07.05.2021 10:00
Dodávka virtuálních počítačů
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 29.04.2021 10:00
Zámek Pardubice – zázemí gastro
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2021 20.04.2021 12:00
Intravenózní kanyly - 2
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 30.04.2021 10:00
Intravenózní kanyly - 1
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 29.04.2021 10:00
Dodávka inkubátorů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 22.04.2021 10:00
Dodávka dezinfektorů podložních mís
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2021 19.04.2021 11:00
Dodávka fetálních monitorů
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2021 04.05.2021 10:00
všechny zakázky