Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 11.10.2022 10:00
24 hodinová ostraha budovy Východočeské galerie v areálu Winternitzových automatických mlýnů
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 18.10.2022 09:00
Urologický materiál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2022 11.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B05AA01 s účinnou látkou Albumin lidský
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2022 13.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B02BD01 s účinnou látkou lidský protrombinový komplex
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2022 11.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01FF01 s účinnou látkou Klindamycin
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2022 21.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou Teriflunomid
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2022 26.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J06BB01 s účinnou látkou lidský imunoglobulin anti-D
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2022 11.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N01AH03 s účinnou látkou Sufentanyl
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 24.10.2022 10:00
ZZS Pardubického kraje - dodávky zdravotnického materiálu pro ZZS PAK 2023-2025
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 31.10.2022 10:00
RDS 2.0 - Nájem prvků komunikační infrastruktury Česká Třebová – Ústí nad Orlicí
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N05AX12 s účinnou látkou Aripiprazol
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 10:00
Dodávky materiálů pro provoz laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů, krevního obrazu a chemického vyšetření
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 24.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny D08AG02 s účinnou látkou jodovaný povidon
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2022 05.10.2022 10:00
všechny zakázky