Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka diagnostických popisovacích stanic
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 14.10.2020 10:00
NPK, a.s. - Rekonstrukce výtahu v budově č. 4 - kardiologie v Pardubické nemocnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 30.09.2020 10:00
Vrtací systémy
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 13.10.2020 10:00
Odkanalizování objektu Anenská Studánka čp. 25
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2020 29.09.2020 11:00
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 12.11.2020 15:00
Část 8 - Oblast Přeloučsko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 7 - Oblast Holicko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 6 - Oblast Chrudimsko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 5 - Oblast Poličsko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 4 - Oblast Ústeckoorlicko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 3 - Oblast Lanškrounsko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 2 - Oblast Litomyšlsko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Část 1 - Oblast Jevíčsko
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2020 23.10.2020 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje (opakovaná)
nadlimitní Zadávání 09.09.2020
Výběr pojistitele pro pojištění odpovědnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2020 16.10.2020 10:00
všechny zakázky