Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor investora při realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2022 03.06.2022 12:00
„Dodávka multifunkčního traktoru s příslušenstvím“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 15.06.2022 12:00
Služby technického dozoru v oblasti Regionální datové sítě 2.0 II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 23.05.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny C10AX14 s účinnou látkou alirokumab
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny R03DX05 s účinnou látkou omalizumab
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 27.05.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N05AH03 s účinnou látkou olanzapin
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 27.05.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AX05 s účinnou látkou pirfenidon
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 27.05.2022 10:00
RDS 2.0–Litomyšl-napojení na univerzitu Pardubice
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2022 24.06.2022 10:00
NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP – Technický dozor stavebníka včetně BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.05.2022 19.05.2022 10:00
Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce interiéru v učebnové části
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2022 25.05.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2022 16.05.2022 11:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech školských zařízení Pardubického kraje I. včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2022 16.05.2022 10:00
Gymnázium Svitavy – úpravy objektu po OA, podruhé
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2022 23.05.2022 10:00
RDS 2.0 – dodávka optické trasy Chrudim – Svitavy
nadlimitní Příjem nabídek 02.05.2022 06.06.2022 10:00
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - dodávka nábytku
podlimitní Hodnocení 02.05.2022 18.05.2022 10:00
všechny zakázky