Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyšetřovací UNIT pro ORL
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 09.12.2020 11:00
Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s.
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2020 14.12.2020 10:00
Pardubice - Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2020 10.12.2020 10:00
Technologie stravovacího provozu - 2. kolo
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2020 21.12.2020 10:00
Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč
nadlimitní Příjem nabídek 17.11.2020 18.12.2020 12:00
Léčivý přípravek ATC M03AX01 - léčiva s účinnou látkou BOTULOTOXIN TYP A (TOXINUM BOTULINICUM TYPUS A)
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 03.12.2020 10:00
Dodávka EEG
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 27.11.2020 10:00
NPK, a.s. - Obnova lůžkových ramp a stativů v Pardubické nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2020 14.12.2020 10:00
Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2020 10.12.2020 10:00
Navigační systém pro neurochirurgii pro Pardubickou nemocnici - znovuvyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2020 03.12.2020 10:00
Dovybavení pracoviště PET/CT – 2. kolo
podlimitní Hodnocení 26.10.2020 20.11.2020 11:00
Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 24.10.2020 04.01.2021 10:00
Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
nadlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 07.12.2020 12:00
Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč
nadlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 02.12.2020 12:00
NPK, a.s. – Rekonstrukce redukční stanice medicinálních plynů (výměna tlakové stanice N2O, O2) v areálu Litomyšlské nemocnice
podlimitní Hodnocení 23.10.2020 11.11.2020 10:00
všechny zakázky