Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dolní Čermná - realizace nutných úprav II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2021 21.07.2021 09:00
Multifaktorové ověřování uživatelů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2021 08.07.2021 10:00
Flexibilní endoskopy
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2021 19.07.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov" metodou BIM, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 12.07.2021 10:00
Bronchoskopy včetně příslušenství
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 09.07.2021 10:00
Dodávka tromboelastometru
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 08.07.2021 12:00
Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 29.06.2021 10:00
Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 09.07.2021 10:00
Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji (aktualizace) a Akční plán Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 09.07.2021 10:00
Úprava prostorové akustiky Společenského sálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 18.06.2021 10:00
Mimotělní podpora životních funkci ECMO
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 07.07.2021 10:00
UNIT a vyšetřovací křeslo pro ORL
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 24.06.2021 10:00
Dodávka nebulizátorů
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 22.06.2021 10:00
Hyper-hypotermický vodní systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 22.06.2021 10:00
Odsávací systémy
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 19.07.2021 12:00
všechny zakázky