Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení pracoviště PET/CT
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2020 28.08.2020 11:00
Nákup přenosných počítačů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2020 18.08.2020 10:00
Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji (aktualizace) a Akční plán Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2020 11.09.2020 11:00
Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2020 11.09.2020 10:00
Operační svítidla
nadlimitní Příjem nabídek 07.08.2020 08.09.2020 11:00
Laboratorní přístrojové vybavení 5
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 07.09.2020 10:00
Laboratorní přístrojové vybavení 6
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 07.09.2020 10:00
Laboratorní přístrojové vybavení 7
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 07.09.2020 10:00
Laboratorní přístrojové vybavení 8
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 07.09.2020 10:00
Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 08.09.2020 10:00
Laboratorní přístrojové vybavení 4
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 04.09.2020 11:00
Laboratorní přístrojové vybavení 3
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 04.09.2020 11:00
RTG PŘÍSTROJE STACIONÁRNÍ PRO LITOMYŠLSKOU NEMOCNICI - ZNOVUVYHLÁŠENÍ
nadlimitní Příjem nabídek 03.08.2020 04.09.2020 10:00
Léčivý přípravek ATC B02BB01 - léčiva s účinnou látkou LIDSKÝ FIBRINOGEN (pro intravenózní podání)
nadlimitní Příjem nabídek 31.07.2020 03.09.2020 10:00
Ultrazvukové přístroje 1
nadlimitní Příjem nabídek 30.07.2020 02.09.2020 10:00
všechny zakázky