Veřejná zakázka: „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1902
Systémové číslo: P19V00000143
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 35235/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-011839
Datum zahájení: 10.04.2019
Nabídku podat do: 13.08.2019 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa stavby – výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Jedná se o objekt s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím o celkových rozměrech 33,10m x 45,60m situovaný v severovýchodní části areálu nemocnice. V podzemním podlaží je umístěno provozní zázemí nové budovy s technologickým zařízením objektu, šatnami a sociálním zařízením personálu. V 1. NP se nachází pracoviště centrálního urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnami, ve 2. a 3. NP je umístěno oddělení intenzivní péče (ARO) a jednotka intenzivní péče (JIP). Nový objekt je propojen se stávající budovou pavilonu B proskleným spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží. Koridor je ukončen přístavbou dvou lůžkových výtahů pro stávající objekt B.
Součástí stavby je rovněž výstavba parkoviště, komunikací, zpevněných ploch, venkovní osvětlení, oplocení, terénní a sadové úpravy, areálová kanalizace s retenční nádrží. Stavba zahrnuje napojení objektu na areálové rozvody vodovodu, kanalizace, rozvody silnoproudu a elektronických komunikací a medicinálních plynů.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Stavební práce 45000000-7
Výstavba nemocničních zařízení 45215140-0
Výstavba jednotek intenzivní péče 45215142-4
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 45311000-0
Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 45331000-6
Instalace a montáž vodovodních a odpad. rozvodů 45332000-3

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 311 857 429 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky