Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2019 21:58:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, včetně příslušných dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (255.79 KB)
- D.1.1.4.6-104 Přehledové schéma komunikační sběrnice testování ZIS.pdf (156.52 KB)
- D.1.1.4.6-110 Půdorys 4.NP - hl.osvětlení a silnoproud - objekt B.pdf (230.63 KB)
- Protokol č 10-2018_vnější vlivy.pdf (247.95 KB)
- Příloha č.1_Tabulka stanovení tříd VV.pdf (176.76 KB)
- Příloha č.3_Tabulky prostor VV.pdf (54.44 KB)
- D.1.1.4.6-155 Kniha svítidel.pdf (2.27 MB)