Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VCES a.s.
IČO: 26746573
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 311 613 416,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 377 052 233,36 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.01.2020