Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa stavby – výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Jedná se o objekt s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím o celkových rozměrech 33,10m x 45,60m situovaný v severovýchodní části areálu nemocnice. V podzemním podlaží je umístěno provozní zázemí nové budovy s technologickým zařízením objektu, šatnami a sociálním zařízením personálu. V 1. NP se nachází pracoviště centrálního urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnami, ve 2. a 3. NP je umístěno oddělení intenzivní péče (ARO) a jednotka intenzivní péče (JIP). Nový objekt je propojen se stávající budovou pavilonu B proskleným spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží. Koridor je ukončen přístavbou dvou lůžkových výtahů pro stávající objekt B.
Součástí stavby je rovněž výstavba parkoviště, komunikací, zpevněných ploch, venkovní osvětlení, oplocení, terénní a sadové úpravy, areálová kanalizace s retenční nádrží. Stavba zahrnuje napojení objektu na areálové rozvody vodovodu, kanalizace, rozvody silnoproudu a elektronických komunikací a medicinálních plynů.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Stavební práce 45000000-7
Výstavba nemocničních zařízení 45215140-0
Výstavba jednotek intenzivní péče 45215142-4
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 45311000-0
Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 45331000-6
Instalace a montáž vodovodních a odpad. rozvodů 45332000-3
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
tel. č. +420 777895514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.06.2019 23:59
Datum zahájení: 10.04.2019 22:07
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: