Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšlská nemocnice
nadlimitní Zadáno 28.07.2019 30.08.2019 10:00
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice
nadlimitní Zadáno 28.07.2019 30.08.2019 10:00
Zajištění malířských a natěračských prací pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Svitavská nemocnice
nadlimitní Zadáno 28.07.2019 30.08.2019 10:00
Dodávka vozidel formou operativního leasingu
podlimitní Zadáno 24.07.2019 03.09.2019 10:00
Léčivý přípravek ATC L03AX13, s účinnou látkou GLATIRAMER-ACETÁT
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 26.08.2019 10:00
Dodávka operačního mikroskopu pro oční oddělení Pardubické nemocnice
podlimitní Zadáno 19.07.2019 07.08.2019 11:00
Jednotka pro intraoperační neuromonitoring pro ORL
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 05.08.2019 11:00
Dezinfektory endoskopů 1
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 19.07.2019 10:00
Bronchoskopický systém pro CHIR JIP Pardubické nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 17.07.2019 10:00
Dodávka operačních stolů
podlimitní Zadáno 24.06.2019 12.07.2019 09:00
Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice
podlimitní Zadáno 16.06.2019 15.07.2019 10:00
Zvýšení odolnosti měkkého cíle
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 09:00
Rozšíření přístupových práv a provedení změn v systému pro řízení a správu ICT procesů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 13.06.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozvojový plán pracoviště Litomyšlská nemocnice“
podlimitní Zadáno 16.05.2019 21.06.2019 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
nadlimitní Zadáno 14.05.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016