Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 11.10.2022 10:00
Urologický materiál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2022 11.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B02BD01 s účinnou látkou lidský protrombinový komplex
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2022 11.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B05AA01 s účinnou látkou Albumin lidský
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2022 13.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J01FF01 s účinnou látkou Klindamycin
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2022 21.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J06BB01 s účinnou látkou lidský imunoglobulin anti-D
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2022 11.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou Teriflunomid
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2022 26.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N01AH03 s účinnou látkou Sufentanyl
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N05AX12 s účinnou látkou Aripiprazol
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny D08AG02 s účinnou látkou jodovaný povidon
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2022 05.10.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA29 s účinnou látkou tofacitinib citrát
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 06.10.2022 10:00
Dodávka baterií
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2022 04.10.2022 10:00
Čistící, mycí a úklidové prostředky
podlimitní Hodnocení 18.09.2022 05.10.2022 10:00
Centrifugy
nadlimitní Příjem nabídek 05.09.2022 11.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››