Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 4. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 13.12.2019 12:00
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
nadlimitní Zadáno 20.11.2019 23.12.2019 10:00
Dezinfektory endoskopů 2
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Fundus kamera
podlimitní Zadáno 31.10.2019 18.11.2019 11:00
Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 09.12.2019 10:00
Technologie pro stravovací provoz - kuchyňské vybavení
podlimitní Zadáno 11.10.2019 31.10.2019 10:00
Magnetoterapeutický indukční přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 25.10.2019 10:00
Přístroj venitilační pro ARO
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 05.11.2019 11:00
Mamograf
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 20.11.2019 10:00
Zajištění pojištění právní ochrany zaměstnanců
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 02.10.2019 10:00
NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výměna výtahu v budově “F“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 26.09.2019 10:00
NPK, a. s., Orlickoústecká nemocnice - Chladírna pro zemřelé v objektu “F“ - 3. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 26.09.2019 10:00
Léčivý přípravek ATC L03AB08 s účinnou látkou Interferon-1b
podlimitní Zadáno 30.08.2019 17.09.2019 11:00
Rámcová dohoda k zajištění pomocných prací ve stravovacím provozu Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
podlimitní Zadáno 30.08.2019 17.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016