Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mamograf pro Chrudimskou nemocnici
nadlimitní Zadáno 05.09.2022 15.11.2022 10:00
Mycí a dezinfekční automaty
nadlimitní Zadáno 05.09.2022 09.12.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na instalaci koncových prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2022 16.09.2022 10:00
Dodávka a instalace signalizačního systému sestra - pacient
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2022 16.09.2022 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L01FA01 s účinnou látkou Rituximab
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2022 15.09.2022 10:00
Vybavení stravovacího provozu
nadlimitní Zadáno 31.08.2022 04.10.2022 10:00
Oční ultrazvukový přístroj
nadlimitní Zadáno 30.08.2022 30.09.2022 10:00
Přístroje pro PAO a soudní lékařství
nadlimitní Zadáno 24.08.2022 22.11.2022 10:00
Skříň chladící OKBD a mrazící box HTO
nadlimitní Zadáno 23.08.2022 21.10.2022 10:00
Papír na vyšetřovací lůžka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 16.09.2022 10:00
SW a HW pro provoz IS – část II
nadlimitní Zadáno 19.08.2022 07.10.2022 10:00
Elektrochirurgické generátory pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Zadáno 17.08.2022 04.01.2023 10:00
Dezinfektor jícnových sond
nadlimitní Zadáno 17.08.2022 19.09.2022 10:00
Úpravna vody a dávkovací systém
nadlimitní Zadáno 16.08.2022 03.10.2022 10:00
Mrazící skříně a chladničky na léky
nadlimitní Zadáno 16.08.2022 17.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016