Veřejná zakázka: Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2205
Systémové číslo: P19V00000446
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041677
Datum zahájení: 20.11.2019
Nabídku podat do: 23.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace jednotného centralizovaného systému pro správu a analýzu logů určeném pro sběr a záznam událostí (logy) v elektronickém informačním systému zadavatele, centrální ukládání velkých objemů dat v důvěryhodném archívu, provádění provozních a bezpečnostních analýz, poskytování reportů a varovných upozorňování na sledované události. Zadavatel předpokládá řešení založené na samostatných hardwarových zařízeních s příslušným softwarovým vybavením, realizované jako vysoce dostupný systém s využitím minimálně dvou zástupných zařízení. Požadavky na tento systém jsou uvedeny v přílohách ZD-Technická specifikace a požadavky zadavatele a ve smlouvy o dílo. Dodávané řešení pro centralizovanou správu a analýzu logů musí rovněž splňovat požadavky z právních předpisů o kybernetické bezpečnosti, GDPR a normy ČSN/ISO 2700.
Tento projekt je spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: „Ochrana proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí elektronického informačního systému Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“,
Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006964

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 066 116 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky