Veřejná zakázka: Dezinfektory endoskopů 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2193
Systémové číslo: P19V00000434
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dezinfektory endoskopů 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu dezinfektoru endoskopů pro interní oddělení Chrudimské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s ostatními zadávacími podmínkami a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.
Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu.
Zadavatel požaduje záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění (tj. od dodání všech, resp. poslední části předmětu plnění). Požadavky na záruční servis pro záruku za jakost je uveden v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky