Veřejná zakázka: Řízení a správa privilegovaných účtů a přístupů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2246
Systémové číslo: P19V00000487
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-045975
Datum zahájení: 23.12.2019
Nabídku podat do: 28.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řízení a správa privilegovaných účtů a přístupů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace systému pro řízení a správu privilegovaných účtů a přístupů (tzv. „Privileged Identity Management (PIM)“ a „Privileged Access Management (PAM)“ ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Požadavky zadavatele na rozsah, specifikaci, funkcionalitu systému PIM/PAM a servisního zabezpečení systému PIM/PAM jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace - v příloze Technická specifikace a požadavky zadavatele, v příloze Smlouva o dílo a v příloze Smlouva o poskytování servisních služeb. Dodávané řešení musí splňovat požadavky z právních předpisů o kybernetické bezpečnosti - zejm. zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti a GDPR. Dodané softwarové vybavení musí být dodáno se všemi právy a licencemi nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: „Ochrana proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí elektronického informačního systému Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“,
Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006964

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky