Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci k VZ "Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů" Zadavatel společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů“ a vyzývá dodavatele k účasti na této předběžné tržní konzultaci. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložených dokumentech. Archiv ZIP Výzva.zip 1.14 MB
Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci k VZ "Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů" – oznámení zadavatele č. 1 k této výzvě. Oznámení zadavatele č. 1 k předešlému uveřejnění.

Zadavatel rozhodl prodloužit lhůty ve výzvě k účasti v předběžné tržní konzultaci a upravit smlouvu o mlčenlivosti. Text oznámení zadavatele a revidovaná smlouva je v přiloženém souboru nazvaném „Oznámení zadavatele č. 1.zip“, který obsahuje následující dokumenty:
• Oznámení zadavatele č. 1
• Smlouva o mlčenlivosti - výzva Rev 1
Archiv ZIP Oznámení zadavatele č. 1.zip 571.75 KB