Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/322 Kojice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2754
Systémové číslo: P20V00000502
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 13130/2007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034484
Datum zahájení: 01.10.2020
Nabídku podat do: 13.01.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/322 Kojice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 od pracovní spáry, na kterou bude navazovat připravovaná stavba „Propojení Vinařice-Bernardov“ na směr Týnec nad Labem v km 0,000 pracovního staničení až do km 0,700 pracovního staničení kde se v obci Kojice odklání a je vedena podél železničního koridoru Kolín - Česká Třebová mimo zastavěnou část obce Kojice až do km 2,106 pracovního staničení kde se vrací zpět na stávající trasu silnice a končí napojením na dokončený obchvat Chvaletic. V rámci celého modernizovaného úseku se počítá s rozšířením vozovky na 9,5 m. Součástí realizace stavby je napojení stávajícího průtahu silnice na obou okrajích obce Kojice okružními křižovatkami na nový obchvat, demolice objektů v nové trase silnice včetně přeložky nadzemního vedení NN. Rovněž bude provedeno zaslepení plynovodních přípojek, sjezdy na sousední pozemky, propustky pod komunikací, protihlukové clony, opěrné zdi, kompletní rekonstrukce mostních objektů, chodníky s novým osvětlením, zpevněné plochy, přeložky inženýrských sítí, terénní úpravy, reprofilace příkopů, obnova a nové umístění svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení, nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí modernizace silnice bude kácení stromů s následnou náhradní výsadbou (vegetační úpravy). Návrhová kategorie dvoupruhové silnice je S9,5/90. Celková délka modernizovaného úseku je cca 2,901 km.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic“ (stavba A), Modernizace silnice II/322 Kojice – obchvat“ (stavba B) a Modernizace silnice II/322 Chvaletice – Kojice“ (stavba C), kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a., 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 315 284 212 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky