Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice II/322 Kojice
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 17:43:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 vč. příslušných dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Kopie - Rozpocet - aktualizace bez cen2.xls (1.29 MB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23.pdf (206.97 KB)