Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice II/322 Kojice
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 20:28:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 vč. přísl. dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15.pdf (197.79 KB)
- Rozpocet - aktualizace bez cen2.xls (1.28 MB)