Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice II/322 Kojice
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.12.2020 20:33:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 vč. příslušných dokumentů a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24.pdf (195.81 KB)
- Rozpocet - aktualizace bez cen.xls (1.29 MB)