Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice II/322 Kojice
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr.Ing. ROBERT HEBKÝ, advokátní kancelář [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2020 18:52:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejnil Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, včetně příslušných dokladů a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.pdf (455.20 KB)
- Rozpocet - aktualizace bez cen.xls (1.23 MB)
- NA DESKY.pdf (97.01 KB)
- D7_2 ŘEZY.pdf (479.41 KB)
- D7_1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf (221.39 KB)
- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf (167.41 KB)
- Kojice_podklady_SO_400 (1).zip (123.71 KB)