Veřejná zakázka: NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2276
Systémové číslo: P20V00000024
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 60989/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007906
Datum zahájení: 02.03.2020
Nabídku podat do: 07.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší stavební úpravy v části objektu č.47 s funkcí stravovacího zařízení v areálu Pardubické nemocnice. Stavební úpravy budou prováděny na úrovni 1NP a 2NP s přesahem stavebních prací na střechu (výměna VZT zařízení) a do 1PP výměna rozvodu kanalizace. Účel užívání budovy se nemění, v 1NP je nově navržena varna a zázemí varny, šatny zaměstnanců nejsou stavbou dotčeny, vyjma drobných zásahu při trasování inženýrských sítí. Ve 2NP bude nově zřízen provoz tabletování, prostory pro studenou kuchyni a komfortní jídelna pro zaměstnance. Stavební úpravy spočívají v dispozičních změnách a provedení veškerých instalací (vzduchotechnika, zdravotně-technické, elektro, vytápění, slaboproud, měření a regulace) pro umístění gastro technologie.
Vjezd na pozemky areálu nemocnice je ze severu z ul. Kyjevská, ze které je i zadní vstup do areálu nemocnice. Ve stavbou dotčené části 1.PP se v současné době nachází: technické podlaží se sníženou světlou výškou. V rámci tohoto podlaží proběhne revize a nové vedení technických instalací. V řešené části 1.NP se v současné době nachází: zázemí varny – sklady, chladírny a mrazírny a stávající výtahy spojující varnu ve 2NP se zázemím v 1NP. Dále jsou na tomto podlaží šatny zaměstnanců a strojovny výtahu. V řešené části 2.NP se nyní nachází varna, tabletování a čisté přípravny
Stavba bude probíhat za provozu stávající varny a je rozdělena do 3 etap.
CPV - 45212500-1

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 217 348 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky