Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SŠ automobilní Holice - modernizace dílen odborného výcviku a praxe
podlimitní Zadáno 01.09.2017 26.09.2017 09:00
SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku – II. etapa
podlimitní Zadáno 01.09.2017 12.10.2017 12:00
Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště
podlimitní Zadáno 31.08.2017 31.10.2017 10:00
Realizace úspor energie - SOU Svitavy, domov mládeže, podruhé
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017 23.10.2017 10:00
Vyčištění systémů ústředního vytápění ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017 11.09.2017 10:00
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim - dodávka gastrotechniky
nadlimitní Zrušeno 28.08.2017 05.10.2017 10:00
Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny
podlimitní Zadáno 15.08.2017 31.08.2017 10:00
Realizace úspor energie - Gymnázium Ústí nad Orlicí
podlimitní Zadáno 15.08.2017 31.08.2017 09:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
nadlimitní Zadáno 14.08.2017 25.09.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu LDN Rybitví, zkvalitnění hotelových služeb, optimalizace počtů pacientů na pokojích, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 30.08.2017 12:00
LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
podlimitní Zadáno 11.08.2017 30.08.2017 11:00
Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 25.08.2017 09:00
Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 22.08.2017 09:00
Nákup automobilu MPV
podlimitní Zadáno 08.08.2017 24.08.2017 10:00
NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 09.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016