Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 08.02.2021 11:30
Zajištění servisu MR a CT přístrojů výrobce TOSHIBA
nadlimitní Zadáno 19.01.2021 26.01.2021 13:00
Nákup osobních počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 29.01.2021 10:00
Vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a financování služeb v sociální oblasti
podlimitní Zadáno 18.01.2021 17.02.2021 10:00
Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu – dodávka gastrotechniky
nadlimitní Zadáno 18.01.2021 25.05.2021 10:00
Vyšetřovací UNIT pro ORL _ 2. kolo
podlimitní Zadáno 15.01.2021 02.02.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 29.01.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace mostu ev.č. 333-003 - Přelouč
podlimitní Zadáno 12.01.2021 31.01.2021 13:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/322 Kojice
podlimitní Zadáno 12.01.2021 31.01.2021 13:00
Speciální MŠ, ZŠ a prakt. Škola Pardubice – Integrační centrum a modernizace odborných učeben
podlimitní Zadáno 11.01.2021 16.02.2021 10:00
Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa
nadlimitní Zadáno 06.01.2021 05.03.2021 23:59
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 19.01.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2021 18.01.2021 12:00
SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhé
podlimitní Zadáno 04.01.2021 11.02.2021 10:00
Koordinátor BOZP při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
podlimitní Zadáno 23.12.2020 20.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016