Veřejná zakázka: Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3129
Systémové číslo: P21V00000214
Evidenční číslo zadavatele: KrÚ 42183/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020608
Datum zahájení: 07.06.2021
Nabídku podat do: 09.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (aktualizace) a Akční plán Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení aktualizace dokumentu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (z roku 2010) a navržení Akčního plánu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této ZD.
Zakázka je realizována v rámci projektu „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení, reg.č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481“ spolufinancovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky