Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2017 a ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2018
podlimitní Hodnocení 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice – rekonstrukce oken
podlimitní Zadáno 15.01.2019 04.02.2019 09:00
Operační laser pro urologické oddělení Pardubické nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 25.01.2019 11:00
Příprava a řízení provozu léčebné výživy a stravování zaměstnanců v Pardubické nemocnici - outsourcing
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 23.01.2019 10:00
Monitorovací systémy – monitor vitálních funkcí – 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 18.01.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny pro zaměstnance Pardubické nemocnice včetně autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2019 18.01.2019 10:00
Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže
podlimitní Zadáno 02.01.2019 23.01.2019 11:00
Endoskopická sestava pro interní oddělení Pardubické nemocnice
nadlimitní Zadáno 27.12.2018 29.01.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii, včetně autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 20.12.2018 04.02.2019 10:00
Léčivý přípravek ATC N07XX09 s účinnou látkou DIMETHYL-FUMARÁT
nadlimitní Zadáno 20.12.2018 22.01.2019 10:00
Gymnázium Holice – dodávka nábytku
nadlimitní Zadáno 20.12.2018 21.01.2019 10:00
Monitorovací systémy – monitorovací systém pro porodnicko-gynekologickou kliniku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 20.12.2018 10:00
Monitorovací systémy – monitory pro dětskou chirurgii a neurochirurgii
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 20.12.2018 10:00
Depozitář pro VČM v Pardubicích - dodávka typového nábytku a vybavení
podlimitní Zadáno 06.12.2018 04.01.2019 10:00
Evaluace projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 04.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016