Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky
nadlimitní Zadáno 20.04.2018 09.07.2018 13:00
Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí (dílčí část 1-5)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 04.05.2018 10:00
SŠ zdravotnická a sociální Chrudim - odvlhčení suterénních prostor“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 23.04.2018 10:00
„SOU opravárenské Králíky - rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách (I. etapa)"
podlimitní Zadáno 09.04.2018 27.04.2018 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části“ včetně autorského dozoru projektanta
podlimitní Zadáno 06.04.2018 30.04.2018 09:30
Gymnázium Žamberk - dodávka IT a AV techniky
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 16.07.2018 13:00
Gymnázium Žamberk - dodávka pomůcek
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 14.05.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "II/298 Sezemice – obchvat" včetně autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 02.05.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev –hranice kraje" včetně autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 02.05.2018 11:00
Zpracování projektové dokumentace "Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje" včetně autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 02.05.2018 12:00
Zpracování projektové dokumentace "Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová" včetně autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 02.05.2018 09:00
SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce a modernizace kuchyně
podlimitní Zadáno 26.03.2018 13.04.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 357-009A Nové Hrady včetně autorského dozoru projektanta
podlimitní Zadáno 20.03.2018 16.04.2018 09:30
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 357-010 Nové Hrady včetně autorského dozoru projektanta
podlimitní Zadáno 20.03.2018 11.04.2018 11:30
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 358-010 Polanka včetně autorského dozoru projektanta
podlimitní Zadáno 20.03.2018 11.04.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016