Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov" metodou BIM, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3049
Systémové číslo: P21V00000134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020949
Datum zahájení: 09.06.2021
Nabídku podat do: 12.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov" metodou BIM, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Modernizace silnice II/305 Skuteč-Štěpánov“ ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro zadání/provádění stavby metodou BIM. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací, inženýrská činnost a některé majetkoprávní činnosti.

Základním parametrem je délka modernizované silnice, výstupem je modernizovaný úsek silnice – odstranění neuspokojivého stavebně-technického stavu a dopravně bezpečnostních závad. Požadavkem je zvýšení bezpečnosti a dopravního výkonu komunikace, zklidnění a uspořádání dopravy v intravilánu dotčených obcí, prodloužení životnosti vozovky a jejího příslušenství.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky