Veřejná zakázka: Služby projektového řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3157
Systémové číslo: P21V00000242
Evidenční číslo zadavatele: KrÚ 51202/2021
Datum zahájení: 24.06.2021
Nabídku podat do: 13.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby projektového řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb projektového řízení projektu s názvem „Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM)“ (dále jen jako „projekt DTM“), registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781. Jedná se o plnění, jehož cílem je dosažení úspěšné realizace projektu DTM v požadovaném čase, kvalitě a rozpočtu, a to prostřednictvím užití Project Management nástrojů – tedy formou plánování, organizování a řízení realizace projektu (typicky harmonogramu, milníků, termínů úkolů atd.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 383 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky