Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fundus kamera
podlimitní Hodnocení 31.10.2019 18.11.2019 11:00
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla
podlimitní Zadáno 25.10.2019 25.11.2019 10:00
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova a tělocvična
podlimitní Zadáno 25.10.2019 13.11.2019 23:59
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SPŠ chemická Pardubice – rekonstrukce stravovacího zařízení včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 04.11.2019 10:00
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
nadlimitní Zadáno 21.10.2019 08.01.2020 23:59
Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 09.12.2019 10:00
Technologie pro stravovací provoz - kuchyňské vybavení
podlimitní Hodnocení 11.10.2019 31.10.2019 10:00
Magnetoterapeutický indukční přístroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 25.10.2019 10:00
Přístroj venitilační pro ARO
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 05.11.2019 11:00
Mamograf
nadlimitní Zadáno 10.10.2019 20.11.2019 10:00
Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací dopravních staveb
podlimitní Zadáno 07.10.2019 23.10.2019 10:00
Dům hudby, Pardubice - dodávka nábytku pro společenskou část
podlimitní Zadáno 07.10.2019 14.11.2019 10:00
Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, dodávka replik zbraní a příslušenství
podlimitní Zadáno 30.09.2019 22.10.2019 10:00
Strategie rozvoje Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 09.10.2019 10:00
Vysokomýtská nemocnice-zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Žižkova 271
podlimitní Zadáno 24.09.2019 23.10.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016