Veřejná zakázka: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3027
Systémové číslo: P21V00000112
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-013374
Datum zahájení: 16.04.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně - technického stavu silnice II/366 v řešeném úseku. Modernizace úseku silnice II/366 v délce 5,976 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov, křižovatka s II/368“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 208 088 836 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy