Veřejná zakázka: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2968
Systémové číslo: P21V00000053
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 8155/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-012455
Datum zahájení: 12.04.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lůžkové části pavilonu S, jež spočívá ve vybudování nového hygienického zázemí, navazujícího přímo na jednotlivé pokoje pacientů, včetně kompletní modernizace těchto pokojů a technického a provozního zázemí personálu - v celém prostoru 2.NP, 3.NP a 4.NP. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 034 727 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy