Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo
nadlimitní Zadáno 10.12.2019 15.01.2020 10:00
Oprava dřevěných prvků fasády Modrého domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2019 06.01.2020 10:00
Endoskopy pro urologické oddělení
nadlimitní Hodnocení 04.12.2019 06.01.2020 10:00
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 4. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2019 13.12.2019 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“
nadlimitní Zadáno 02.12.2019 13.01.2020 10:00
Rozšíření PZTS
podlimitní Zadáno 02.12.2019 19.12.2019 10:00
Příhrádek Pardubice – dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlení, podruhé
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 09.12.2019 09:00
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
nadlimitní Zadáno 20.11.2019 23.12.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "II/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 19.11.2019 16.12.2019 10:00
Náhrada databázového clusteru MS SQL
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 29.11.2019 10:00
S.K.L.E.M. expozice sklářské a ateliérové tvorby Východočeského muzea v Pardubicích
podlimitní Zadáno 14.11.2019 06.12.2019 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA PRO ROK 2020 – PORADENSTVÍ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO PK A SPOLUPRÁCE PŘI PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2. kolo
podlimitní Hodnocení 05.11.2019 21.11.2019 10:00
Dezinfektory endoskopů 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2019 15.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016