Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na stavbu ISŠ Moravská Třebová - Centrum odborné přípravy řemesel, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 02.12.2016 10:00
Gymnázium, Pardubice, Mozartova – rekonstrukce kuchyňského provozu
podlimitní Zadáno 15.11.2016 05.12.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - rekonstrukce a vybavení odborných učeben a dílen, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016 01.12.2016 09:00
Gymnázium Pardubice, Mozartova - dodávka gastrotechniky
nadlimitní Zadáno 14.11.2016 02.01.2017 10:00
Dodávka přenosných počítačů
podlimitní Zadáno 10.11.2016 30.11.2016 10:00
Zajištění služby koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji v letech 2017 a 2018 II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 25.10.2016 10:00
Výměna klimatizačních jednotek budovy Krajského úřadu Pardubického kraje
podlimitní Zadáno 13.10.2016 02.11.2016 10:00
Domov u fontány Přelouč - modernizace 3. a 4. NP křídla A
podlimitní Zadáno 28.09.2016 21.10.2016 10:00
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví - rekonstrukce elektroinstalace, dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 06.09.2016 12.09.2016 10:00
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová - výstavba tělocvičny, dodatečné stavební práce č. 2
podlimitní Zadáno 30.08.2016 09.09.2016 00:00
Energetické posudky a studie pro projekty úspor energie 2017
podlimitní Zadáno 26.08.2016 30.09.2016 10:00
Vzdělávání cílových skupin projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež – Výchova, tj. motivace, odměňování a trestání dětí umístěných mimo biologickou rodinu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 09.09.2016 10:00
Prostřední Lipka č. p. 16 – rekonstrukce objektu bývalé celní správy, podruhé
podlimitní Zadáno 16.08.2016 06.09.2016 09:00
"Domov u fontány Přelouč - modernizace 1. a 2. NP křídla A“ - dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 25.07.2016 01.08.2016 13:00
Územní energetická koncepce Pardubického kraje
podlimitní Zadáno 22.07.2016 29.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016