Veřejná zakázka: Léčivý přípravek ATC L03AX13, s účinnou látkou GLATIRAMER-ACETÁT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2098
Systémové číslo: P19V00000339
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.07.2019
Nabídku podat do: 26.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Léčivý přípravek ATC L03AX13, s účinnou látkou GLATIRAMER-ACETÁT
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC L03AX13 – léčiva s účinnou látkou GLATIRAMER-ACETÁT (dále „léčivé přípravky“).
Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb pracoviště zadavatele, Pardubické nemocnice, a to v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Po stanovenou dobu musí být zajištěna průběžná dodávka léčivých přípravků v požadované kvalitě, druhu a množství na základě požadavků a v závislosti na aktuálních provozních potřebách pracoviště zadavatele.
Dodané léčivé přípravky musí splňovat veškeré podmínky pro jejich distribuci a užívání stanovené zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o léčivech“) a podmínky dle obecně závazných právních předpisů ve vztahu k léčivým přípravkům na území České republiky.
Dodávky budou probíhat na základě kupní smlouvy po dobu určitou 2 let.
Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele.
Další požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky:
• Zadavatel požaduje, aby dodavatel smluvně garantoval minimálně 2měsíční zásobu poptávaného léčivého přípravku pro zadavatele od počátku výpadku léčivého přípravku na distribuci.
• Dodací lhůta činí jeden pracovní den, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak. Minimální četnost dodávek na všechna místa dodání je 2x týdně, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
• Záruční doba začíná běžet dnem dodání léčivého přípravku do místa plnění.
• Zadavatel požaduje dodávat léčivý přípravek dle příslušných zákonných požadavků na skladování a logistiku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 71 128 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky