Veřejná zakázka: Dodávka vozidel formou operativního leasingu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2089
Systémové číslo: P19V00000330
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka vozidel formou operativního leasingu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na pronájem 3 kusů služebních vozidel na dobu 36 měsíců formou operativního leasingu pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.
Jedná se o plně funkční a kompletní služební vozidla dle technické specifikace v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy a doklady nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím se zárukou po celou dobu operativního leasingu. Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.
Součástí dodávky bude
• zajištění dopravy služebních vozidel do místa plnění
• zaškolení obslužného personálu
• dodání veškerých dokumentů nezbytných k tomu, aby předmět plnění veřejné zakázky plnil sjednaný a obvyklý účel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky