Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2096
Systémové číslo: P19V00000337
Datum zahájení: 29.07.2019
Nabídku podat do: 13.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je realizace energetických opatření vyplývajících z energetických auditů, sanace vlhkosti v nezbytném rozsahu, dále rekonstrukce říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a plotů v nezbytném rozsahu. Úpravy okolí budov v nezbytném rozsahu. Revitalizace otopného média, hydraulické zaregulování otopné soustavy, izolace armatur.
Činnosti na budově údržby: zateplení obvodového zdiva vč. soklu, výměna stávajících oken, vstupních dveří a vrat, sanace, zateplení a rekonstrukce střešních konstrukcí vč. výměny střešní krytiny s ohledem na plánovanou vestavbu patra v prostoru bývalé kotelny a vyprojektování vestavby patra.
Činnosti na budově LDN: zateplení obvodového zdiva včetně stěn přilehlých k zemině a soklu, sanace soklu, sanace střešních konstrukcí vč. výměny střešní krytiny a zateplení střešních a stropních konstrukcí s ohledem na plánovanou půdní vestavbu (vč. statického posouzení), výměna oken, vstupních dveří, zabudování okenních žaluzií (vnitřní, vnější), sanace vlhkosti ve spodní části stavby, instalace FVS, instalace solárního systému ohřevu TUV v zásobníku s možností nastavení t>55°C (požadavek uživatele vyplývající z hygienických předpisů pro dané oddělení), nucené větrání s rekuperací odpadního tepla, vyprojektování půdní vestavby včetně výtahu.
Činnosti na Albertově vile: zateplení obvodového zdiva (stěn přilehlých k zemině - soklu, zateplení stěn k nevytápěné půdě), sanace a zateplení střešních konstrukcí vč. výměny střešní krytiny, zateplení stropních konstrukcí – vše s ohledem na stávající půdní vestavbu, výměna oken, vstupních dveří, výlezů na půdu, sanace spodní stavby, úpravy povrchů (ošetření fasádních prvků a vyspravení a nátěr fasády). U této budovy se požaduje zachování a obnovení historického vzhledu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 366 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky