Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Operační laser pro urologické oddělení Svitavské nemocnice
nadlimitní Zadáno 23.12.2019 17.02.2020 10:00
Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení Pardubické nemocnice
podlimitní Zadáno 22.12.2019 17.01.2020 10:00
Dodávka elektrokonvulzivního přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2019 14.02.2020 10:00
Tromboelastograf s agregometrem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2019 16.01.2020 10:00
Vybavení pro ORL ambulanci včetně UNITU
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2019 06.02.2020 10:00
Dodávka softwarových produktů pro zálohování
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2019 03.01.2020 10:00
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo
nadlimitní Zadáno 10.12.2019 15.01.2020 10:00
Oprava dřevěných prvků fasády Modrého domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2019 06.01.2020 10:00
Endoskopy pro urologické oddělení
nadlimitní Zadáno 04.12.2019 06.01.2020 10:00
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 4. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 13.12.2019 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“
nadlimitní Zadáno 02.12.2019 13.01.2020 10:00
Rozšíření PZTS
podlimitní Zadáno 02.12.2019 19.12.2019 10:00
Příhrádek Pardubice – dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlení, podruhé
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 09.12.2019 09:00
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
nadlimitní Zadáno 26.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
nadlimitní Zadáno 20.11.2019 23.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016