Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanyly tracheální a tracheostomické 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 13.05.2021 10:00
Mycí a sterilizační přístroje a nástroje – znovuvyhlášení částí 5 a 7 včetně doplnění nízkoteplotní sterilizace
nadlimitní Zadáno 14.04.2021 24.05.2021 10:00
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů
podlimitní Zadáno 12.04.2021 27.05.2021 10:00
Dodávka virtuálních počítačů
podlimitní Zadáno 12.04.2021 29.04.2021 10:00
Zámek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení pro objekty SO 02 a SO 03
podlimitní Zadáno 12.04.2021 07.05.2021 10:00
Zámek Pardubice – zázemí gastro
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 20.04.2021 12:00
Intravenózní kanyly - 1
podlimitní Zadáno 09.04.2021 29.04.2021 10:00
Intravenózní kanyly - 2
podlimitní Zadáno 09.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka inkubátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Dodávka dezinfektorů podložních mís
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2021 19.04.2021 11:00
Dodávka fetálních monitorů
nadlimitní Zadáno 02.04.2021 04.05.2021 10:00
Dodávka gamma sondy pro Svitavskou nemocnici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2021 19.04.2021 10:00
Dodávka mikrotonu pro Chrudimskou nemocnici
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka laparoskopické věže pro Litomyšlskou nemocnici
nadlimitní Zadáno 01.04.2021 21.05.2021 10:00
Dodávka elektrokoagulace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 05.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016