Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Léčivý přípravek ATC skupiny J01DD01 s účinnou látkou Cefotaxim - 2. kolo
podlimitní Zadáno 18.03.2020 06.04.2020 10:00
Zajištění servisních služeb pro stávající systém pro správu dokumentů (DMS) provozovaný společností Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 10:00
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS PAK
nadlimitní Hodnocení 13.03.2020 17.04.2020 10:00
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - rekonstrukce sociálních zařízení
podlimitní Zadáno 12.03.2020 02.04.2020 10:00
Magnetická rezonance
nadlimitní Zadáno 12.03.2020 10.07.2020 10:00
RTG přístroj stacionární pro Chrudimskou nemocnici
nadlimitní Zadáno 12.03.2020 23.06.2020 10:00
RTG Přístroj stacionární pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Zadáno 12.03.2020 15.04.2020 10:00
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, rekonstrukce RTG pracoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 24.03.2020 10:00
Šokový zmrazovač plazmy (PKN a OÚN)
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 11.05.2020 10:00
Dodávka softwarových produktů pro virtualizaci pro projekty KIS a PACS
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 14.04.2020 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA23 s účinnou látkou Natalizumab
nadlimitní Zadáno 09.03.2020 15.04.2020 10:00
Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Střední škola a základní škola Žamberk
podlimitní Zadáno 04.03.2020 23.03.2020 10:00
LERV (litotrypse rázovou vlnou)
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 13.05.2020 10:00
NPK a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu
nadlimitní Zadáno 02.03.2020 07.05.2020 10:00
Realizace úspor energií- Gymnázium Jevíčko, budova školy, dokončení stavby
podlimitní Zadáno 02.03.2020 23.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016