Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 29.01.2021 11:00
Modernizace mostu ev. č. 360-014 - Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka
podlimitní Zadáno 21.12.2020 14.04.2021 23:59
Léčivý přípravek ATC B01AB05 – léčiva s účinnou látkou SODNÁ SŮL ENOXAPARINU
nadlimitní Zadáno 18.12.2020 05.02.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC J05AP57 – léčiva s účinnou látkou GLEKAPREVIR (GLECAPREVIRUM) a PIBRENTASVIR (PIBRENTASVIRUM)
nadlimitní Zadáno 18.12.2020 20.01.2021 10:00
Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
nadlimitní Zadáno 17.12.2020 03.02.2021 12:00
ANALYZATOR PRO ZACHYT VCASNY INVAZIVNICH FUNGALNICH INFEKCI
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 20.01.2021 10:00
Centrifugy a barvicí automat - znovuvyhlášení části CENTRIFUGY
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 01.03.2021 10:00
Laboratorní přístrojové vybavení 6 - ZNOVUVYHLÁŠENÍ ČÁSTI 3 - IMUNOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR
nadlimitní Zadáno 16.12.2020 20.01.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 31.12.2020 12:00
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci - znovuvyhlášení část 4 (motorové dlahy, motomed)
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 08.01.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
nadlimitní Zadáno 08.12.2020 15.01.2021 12:00
NPK, a.s. - softwarová a servisní podpora aplikačního softwaru CzechIdM
podlimitní Zadáno 07.12.2020 23.12.2020 10:00
Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje, podruhé
podlimitní Zadáno 03.12.2020 19.01.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Zadáno 03.12.2020 01.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016