Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2015 22.06.2015 09:30
Webová prezentační aplikace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2015 11.06.2015 12:00
Gymnázium Litomyšl – I. etapa opravy okenních výplní
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 09.06.2015 10:00
NPK, a. s., Svitavská nemocnice, rozšíření kapacity parkoviště, oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 09.06.2015 09:00
Výběr objektů, organizace, příprava a vyhodnocení veřejné zakázky – Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje – balíček VII
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 03.06.2015 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
nadlimitní Zadáno 13.05.2015 20.05.2015 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
nadlimitní Zadáno 13.05.2015 20.05.2015 00:00
Centrální nákup kancelářských potřeb pro Pardubický kraj
nadlimitní Zadáno 12.05.2015 02.07.2015 13:00
Nákup osobních počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 22.05.2015 10:00
Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution
nadlimitní Zadáno 08.05.2015 26.06.2015 10:00
Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůžkového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení, dodatečné stavební práce II
podlimitní Zadáno 04.05.2015 07.05.2015 12:00
SOU opravárenské Králíky-rekonstrukce střechy
podlimitní Zadáno 23.04.2015 21.05.2015 09:00
SPŠPS Pardubice – Oprava prosklených stěn budovy a vitráží
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2015 07.05.2015 10:00
VOŠP a SPGŠ Litomyšl - rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2015 05.05.2015 09:00
Závěrečný audit globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015 24.04.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016