Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhodnocení ohroženosti škol v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 08.07.2019 10:00
Vyhodnocení ohroženosti škol v okresech Chrudim a Pardubice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 08.07.2019 10:00
Pardubický kraj – Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života 2019 – III.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 15.07.2019 10:00
Dodávka operačních stolů
podlimitní Zadáno 24.06.2019 12.07.2019 09:00
Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice
podlimitní Zadáno 16.06.2019 15.07.2019 10:00
Zvýšení odolnosti měkkého cíle
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 09:00
Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor, podruhé
podlimitní Zadáno 12.06.2019 02.07.2019 10:00
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 22.07.2019 10:00
Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
podlimitní Zadáno 03.06.2019 21.06.2019 10:00
Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 08.07.2019 12:00
Dodávka léků a infúzních roztoků
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 14.06.2019 09:00
Rozšíření přístupových práv a provedení změn v systému pro řízení a správu ICT procesů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 13.06.2019 10:00
Technický dozor investora vč. BOZP na stavbu „Pardubice, Dům hudby – modernizace společenské části“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozvojový plán pracoviště Litomyšlská nemocnice“
podlimitní Zadáno 16.05.2019 21.06.2019 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
nadlimitní Zadáno 14.05.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016