Veřejná zakázka: Pronájem optických vláken jih - dočasná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3193
Systémové číslo: P21V00000278
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031059
Datum zahájení: 24.08.2021
Nabídku podat do: 01.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pronájem optických vláken jih - dočasná
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pronájem páru optických vláken (tzv. Dark fibery) spojující adresní body popsané v technických specifikacích (Příloha č. 1 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace), v kvalitě požadované parametry technických specifikací za účelem dosažení zakruhování dvou současných krajních lokalit Regionální datové sítě ve stejné nebo vyšší rychlosti při technologii MPLS. Zakruhování současně umožní i modernizaci a obnovu této regionální datové sítě. Součástí předmětu veřejné zakázky je i „vytvoření poslední míle“, tedy vyvedení páru optických vláken na adresách popsaných v technických specifikacích v kvalitě rovněž popsané v technických specifikacích a servisní podpora. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky