Veřejná zakázka: ,,Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí II."

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3167
Systémové číslo: P21V00000252
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-028268
Datum zahájení: 30.07.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ,,Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí II."
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náplní stavby je modernizace silnice II/315 ve staničení hm 24,600 - km 25,832, dále je předmětem SO 301, 302 a 303 pro zajištění stability levého břehu Tiché Orlice v úsecích, kde erozivní činnost vody ohrožuje těleso silnice II/315. Účelem stavby je zajištění stability paty a svahu koryta Tiché Orlice v nárazovém oblouku v souběhu se silnicí II/315.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 56 216 808 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy