Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace stavby Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4857
Systémové číslo: P24V00000191
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023593
Datum zahájení: 23.05.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace stavby Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro povolení záměru na stavbu „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládová Bělá“. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací a inženýrská činnost.
Modernizace úseku silnice II/323 v délce 5,393 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovou úpravou v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen např. dešťová kanalizace. Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (od 1.1.2024 Zákon č.283/2021 Sb.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 954 860 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy