Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3978
Systémové číslo: P22V00000539
Evidenční číslo zadavatele: 17003/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-005111
Datum zahájení: 30.01.2023
Nabídku podat do: 03.03.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stávající most, který je situován v intravilánu města Choceň v ose pozemní komunikace 317 a zajišťuje provoz po této komunikaci z Borohrádku směrem na Litomyšl. Most přemosťuje tok Tiché Orlice. Výškové řešení komunikace zachovává současný stav. Směrové řešení dotčeného úseku silnice II/370 je bez úpravy stávajícího stavu.
Na začátku a na konci úseku v místě paprsků okružní křižovatky a sjezdu se každá asfaltobetonová vrstva provede s min. přesahem 0,5 m přes původní vozovku. Typ křižovatky a úhel křížení zůstává zachován, stejně tak šířkové uspořádání vjezdů a výjezdů s okružní křižovatky. Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti včetně výměny aktivní zóny.
Stávající most je s vozovkovým souvrstvím, volně uložený na železobetonové úložné prahy na původní opěry, délka mostu je 56,00 m. V průběhu stavby dojde k vybourání původní konstrukce silnice II/317 v rozsahu daném staničením a vybourání uličních vpustí a odstranění stávajících značek. V prostoru staveniště bude pro stavební práce, a výstavbu mostu, třeba zřídit zvláštní montážní zařízení pro zvedání mostních polí.
Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti, včetně výměny aktivní zóny. Realizací jednotlivých stavebních objektů (SO 101 Silnice II/317, SO 102 Okružní křižovatka a SO 103 Most) dojde k modernizaci předmětného úseku silnice II/317, k prodloužení životnosti mostu ev.č. 317-005A, k rozšíření komunikace a ke zvýšení bezpečnosti na tomto úseku pozemní komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 815 585 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky