Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň, podruhé
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stávající most, který je situován v intravilánu města Choceň v ose pozemní komunikace 317 a zajišťuje provoz po této komunikaci z Borohrádku směrem na Litomyšl. Most přemosťuje tok Tiché Orlice. Výškové řešení komunikace zachovává současný stav. Směrové řešení dotčeného úseku silnice II/370 je bez úpravy stávajícího stavu.
Na začátku a na konci úseku v místě paprsků okružní křižovatky a sjezdu se každá asfaltobetonová vrstva provede s min. přesahem 0,5 m přes původní vozovku. Typ křižovatky a úhel křížení zůstává zachován, stejně tak šířkové uspořádání vjezdů a výjezdů s okružní křižovatky. Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti včetně výměny aktivní zóny.
Stávající most je s vozovkovým souvrstvím, volně uložený na železobetonové úložné prahy na původní opěry, délka mostu je 56,00 m. V průběhu stavby dojde k vybourání původní konstrukce silnice II/317 v rozsahu daném staničením a vybourání uličních vpustí a odstranění stávajících značek. V prostoru staveniště bude pro stavební práce, a výstavbu mostu, třeba zřídit zvláštní montážní zařízení pro zvedání mostních polí.
Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti, včetně výměny aktivní zóny. Realizací jednotlivých stavebních objektů (SO 101 Silnice II/317, SO 102 Okružní křižovatka a SO 103 Most) dojde k modernizaci předmětného úseku silnice II/317, k prodloužení životnosti mostu ev.č. 317-005A, k rozšíření komunikace a ke zvýšení bezpečnosti na tomto úseku pozemní komunikace.
Místo plnění: Ústí nad Orlicí
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Jiří Dvořák
e-mail: jiri.dvorak@pardubickykraj.cz
tel: 466026462
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.03.2023 12:00
Datum zahájení: 30.01.2023 12:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: