Veřejná zakázka: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1361
Systémové číslo: P17V00000232
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015587
Datum zahájení: 05.01.2018
Nabídku podat do: 30.01.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje v Chrudimi včetně vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Součástí zakázky je i přeložka kabelu ČD – telematika.
CPV 45216127-0
Dále je předmětem zakázky i přeložka vedení STL plynovodu mimo plánovanou výstavbu a to z důvodu, že tuto přeložku podle IG průzkumu nelze provést bez provedení HTÚ v prostoru nově navržených tras plynovodu.
CPV 45231113-0
Realizaci stavby je třeba koordinovat s přeložkou kabelu VN, která není součástí předmětu této zakázky a která bude na staveništi prováděna pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky