Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje v Chrudimi včetně vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Součástí zakázky je i přeložka kabelu ČD – telematika.
CPV 45216127-0
Dále je předmětem zakázky i přeložka vedení STL plynovodu mimo plánovanou výstavbu a to z důvodu, že tuto přeložku podle IG průzkumu nelze provést bez provedení HTÚ v prostoru nově navržených tras plynovodu.
CPV 45231113-0
Realizaci stavby je třeba koordinovat s přeložkou kabelu VN, která není součástí předmětu této zakázky a která bude na staveništi prováděna pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky:
Tender Consulting CZ s.r.o.
Riegrova 46, 572 01 Polička
tel.: +420 725 735 521
e-mail: j.kaspar@tender-consulting.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.01.2018 13:00
Datum zahájení: 05.01.2018 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: