Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka přístrojového vybavení psychiatrie 1
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2021 23.03.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC L04AC05 – léčiva s účinnou látkou USTEKINUMAB (USTEKINUMABUM)
podlimitní Zadáno 26.02.2021 13.04.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC L03AB13 – léčiva s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A (PEGINTERFERONUM BETA-1A)
nadlimitní Zadáno 26.02.2021 08.06.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC M05BX04 – léčiva s účinnou látkou DENOSUMAB (DENOSUMABUM)
nadlimitní Zadáno 26.02.2021 30.03.2021 10:00
Systém pro centrální správu a zabezpečení rozlehlé počítačové sítě v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
podlimitní Zadáno 22.02.2021 29.03.2021 11:00
Akustická opatření stávajících zdrojů hluku v Orlickoústecké nemocnici
podlimitní Zadáno 18.02.2021 17.03.2021 10:00
Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. - znovuvyhlášení
podlimitní Zadáno 07.02.2021 23.02.2021 10:00
Dodávka diagnostických popisovacích stanic II
nadlimitní Zadáno 26.01.2021 26.02.2021 10:00
Zajištění servisu MR a CT přístrojů výrobce TOSHIBA
nadlimitní Zadáno 19.01.2021 26.01.2021 13:00
Vyšetřovací UNIT pro ORL _ 2. kolo
podlimitní Zadáno 15.01.2021 02.02.2021 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 01.02.2021 11:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
nadlimitní Zadáno 21.12.2020 29.01.2021 11:00
Léčivý přípravek ATC B01AB05 – léčiva s účinnou látkou SODNÁ SŮL ENOXAPARINU
nadlimitní Zadáno 18.12.2020 05.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016