Profil zadavatele: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Infuzní a transfuzní sety
podlimitní Hodnocení 24.05.2021 24.06.2021 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102 - znovuvyhlášení
nadlimitní Zadáno 16.05.2021 16.06.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny C10AX13 s účinnou látkou EVOLOKUMAB
podlimitní Zadáno 09.05.2021 25.05.2021 12:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA27 s účinnou látkou FINGOLIMOD HYDROCHLORID
nadlimitní Zadáno 09.05.2021 25.06.2021 12:00
Chlazení centrálních operačních sálů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2021 25.05.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA33 – léčiva s účinnou látkou VEDOLIZUMAB
nadlimitní Zadáno 28.04.2021 28.06.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC10 – léčiva s účinnou látkou SEKUKINUMAB
nadlimitní Zadáno 28.04.2021 28.06.2021 10:00
Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení znovuvyhlášení části 1
nadlimitní Zadáno 21.04.2021 01.06.2021 10:00
Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
nadlimitní Zadáno 20.04.2021 28.05.2021 10:00
Kanyly tracheální a tracheostomické 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 14.05.2021 10:00
Kanyly tracheální a tracheostomické 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 13.05.2021 10:00
Mycí a sterilizační přístroje a nástroje – znovuvyhlášení částí 5 a 7 včetně doplnění nízkoteplotní sterilizace
nadlimitní Zadáno 14.04.2021 24.05.2021 10:00
Intravenózní kanyly - 1
podlimitní Zadáno 09.04.2021 29.04.2021 10:00
Intravenózní kanyly - 2
podlimitní Zadáno 09.04.2021 30.04.2021 10:00
Dodávka inkubátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 14.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016